Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5632 c206 500
M. Musierowicz „Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainaska inaska
3567 1f6b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadusix dusix
8636 4c03 500
Reposted fromkotowate kotowate viadusix dusix
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromhormeza hormeza viainaska inaska
7559 7f86
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viageralt geralt
Pewien mężczyzna, Charlie, o którym chcę wam opowiedzieć pracuje w Focusie, dobry chrześcijanin, świetny facet. Wtedy, na domówce miał może 16 lat, nie pił alkoholu, ale wszyscy wiemy jak wyglądają takie imprezy. Była tam jego koleżanka, pijana, stała w drugim końcu pokoju. Kiedy na nią patrzył, zauważył, że obserwuje ją jakiś koleś. Wysyłał jej znaczące sygnały. Podszedł do niej, objął ramieniem i zaczęli iść w stronę schodów prowadzących na piętro. Charlie wstał, szybkim krokiem podszedł do nich i zapytał gościa: "Co robisz?" Ten mu odpowiedział: "A jak myślisz? Idziemy na górę, spadaj." Na to Charlie (żałuję, że mnie tam nie było i nie mogłem tego zobaczyć) wyciągnął rękę, przytknął palec wskazujący do klaty chłopaka i powiedział 3 słowa: "Po moim trupie." Nie wiem co takiego miał w głosie, ale chłopak po prostu odsunął się od dziewczyny. Charlie zaprowadził ją na górę, położył w pustym pokoju i zamknął drzwi. Wziął poduszkę, położył się przy drzwiach na korytarzu i spał tam całą noc. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktokolwiek chciałby do niej wejść, najpierw miałby z nim do czynienia.
Czy możecie sobie wyobrazić jak wielkim szacunkiem i podziwem darzę tego człowieka, jeśli powiem wam, że ta dziewczyna jest teraz moją żoną?
— Matt Fradd
6754 1a0a 500
- To jest dramat kurwa.
Zbigniew Stonoga o sytuacji aktora
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viainaska inaska
Zdradzaj tylko to, o co cię pytają.
— Harlan Coben – Nieznajomy
Reposted fromnyaako nyaako viaromantycznosc romantycznosc
Piękno zaczyna się w momencie, kiedy decydujesz się być sobą
— Coco Chanel
Reposted fromdrQueen drQueen viaromantycznosc romantycznosc
Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.
— Monika A. Oleksa
5398 30b8 500
Reposted fromkilly killy viaromantycznosc romantycznosc
6847 b6d3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamesdames mesdames
Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata. Ale nie zapominajcie, że lata składają się z wielu dni, dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie ani jednego dnia.
— Johan Michael Sailer
Reposted frommadeliine madeliine viamala-szelma mala-szelma
5064 a20e 500
Reposted fromsunlight sunlight viainaska inaska
Reposted fromshakeme shakeme viadusix dusix
8093 5dba
[BREAKING NEWS]
Reposted fromtfu tfu viamesdames mesdames

Kierunek, który obierasz jest ważniejszy niż prędkość, z jaką się poruszasz. 
Jaki jest pożytek z prędkości i przyśpieszenia, kiedy kierunek jest błędny? 
Nie zaczynaj niczego na ziemi, jeżeli nie będzie to miało końca w Niebie. 
Nie wybieraj takiej drogi na ziemi, która nie doprowadzi cię do Nieba.

— Charbel Makhlouf
Reposted fromsupernena supernena viamala-szelma mala-szelma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl