Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Jestem przyzwyczajona do ciągłego dramatu,
do tego, że nic mi się nie układa, do walki, narzekania i mozolnego zdobywania czegoś, co tak
naprawdę nie jest nawet namiastką marzeń, ale musi mi wystarczyć"
— Cecilia Ahern , "Love, Rosie"
Reposted byPaintedinredjag0dowaa
1587 df84 500
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viadzidzia dzidzia
7279 7aa4 500
Reposted fromchlodnawdowa chlodnawdowa viawrazliwa wrazliwa
3343 b462 500
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viaagravaine agravaine
Reposted fromTank Tank viaagravaine agravaine

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers
7241 dddc 500
Reposted fromfreakish freakish viapoisonedivy poisonedivy
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
2714 521c
Reposted fromfatique fatique viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMaryiczary Maryiczary
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaromantycznosc romantycznosc
9584 c262 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viadzidzia dzidzia
(...) u podstaw każdego porządku leży decyzja, co zostawić, co wyrzucić. A to nie takie proste.
— Wiesław Myśliwski , "Ostatnie rozdanie"
Reposted byEmmarettagrigor93kotyka
Reposted fromheima heima viawrazliwa wrazliwa
2720 5485
Reposted fromiamstrong iamstrong viajok jok
2526 3e05
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaautosennosc autosennosc
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl